top of page

DİĞER HARİTACILIK HİZMETLERİMİZ

Güneş Enerji Santralleri için 

 

Plankote, Halihazır haritaların yapılması kurumlara onaylatılması, Hafriyat/Kübaj hesapları, Sondaj ve zemin etütlerin yapılması çevre şehircilik bakanlığına onayı, Toprak Koruma Projelerin hazırlanması ve onayı, Mevzi İmar planlarının hazırlanması ve onayı, İmar planı uygulaması kadastro tescilinin yapılması hizmetlerini vermekteyiz.

Teknik Uygulama Sorumluluğu (TUS)

 

Parsel aplikasyonu, yapıların parsel içinde araziye aplikasyonundan binaların su basman kotuna kadar Harita Mühendisleri sorumludur. 

Altyapı Haritaları

 

Özellikle şehiriçi altgeçit ulaşımlarında, fazla proje tadilatı yapmamak için, inşaat sırasında iş güvenliğinden, zaman ve maddi kayıplardan ödün vermemek için yeraltında tüm hatların haritalanmasına ihtiyaç vardır. Bu konuda çözüm ortaklarımızla beraber hizmet vermekteyiz.

​Taşınmaz Değerleme

 

Özellikle karayolu kamulaştırma projeleri için oluşturduğumuz uzman ve deneyimli teknik kadromuzla Karayolları Genel Müd.ne yıllardır hizmet vermekteyiz. Özel sektör ve diğer kurumlara da severek hizmet vermek isteriz. 

Yol Projeleri

 

Özellikle şehir içi yollarda, binaların su basman kotlarunın sağlıklı belirlenebilmesi, bina bahçe girişlerinin yüksekliğinin ayarlanabilmesi, altyapı tesisislerinin oluşacak kırmızı kota göre projelendirilmesi açısından büyük önem taşır. 10 yıldır bu alanda belediyelere hizmet vermekteyiz.

​RES Ulaşım Projeleri

 

Rüzgar Santralleri görevi gereği genelikle yüksek tepelere tesis edilmek zorundadır. 56m uzunluğunda kanat taşıyıcıların zirvelere ulaşımını güvenli bir şekilde sağlamak için, iyi etüt edilmesi, özel programlarla simüle edilmesi gerekmektedir. Aksi takdirde, kötü tasarlanmış projeler RES gibi büyük yatırımların duraklamasına yol açmaktadır. Halihazırların ölçümü, Projelerin yapımı, İmar Planlarının düzenlenmesi konularında uzman kadromuzla çözüm sunmaktayız.

​İmar Uygulaması

 

Sağlıklı bir imar uygulaması, sahada maliklerle iyi bir anket çalışması, detaylı arazi ölçümü ve adil dağıtımla söz konusudur.

Bu konuda tecrubeli ve bilgili kadromuzla hizmet vermekteyiz.

​CBS Hizmetleri

 

Araziden bilgi toplama, fotoğraflama, halihazır harita revizyonları, mevcut harita, imar planlarının sayısallaştırılması ve bilgi sistemine aktarılması konularında hizmet vermekteyiz.

       Halihazır haritalar, Plankote ölçüm ve haritalama, TUS ve Büyük İnşaatlar için mühendislik ölçmeleri, Aplikasyon, Parselasyon, Taşınmaz Değerleme,18.madde uygulaması, Yol projeleri, GES kurulumu için ön hazırlık çalışmaları, RES ler için ulaşım projeleri, Kablo ve Borular için altyapı haritaları, CBS için haritacılık çalışmaları, Jeodezik ve Fotogrametrik çalışmalar alanlarında hizmet vermekteyiz.

 

       Aşağıda ayrıntıları ile bahsettiğimiz konularda bizimle çalışmak isterseniz                           

 

bottom of page