top of page
İHA FOTOGRAMETRİ ve 3 BOYUTLU MODELLEME HİZMETLERİMİZ
HALİHAZIR HARİTA
ÜRETİMİ ve GÜNCELLEME
​​
 • Fotogrametirik yöntemlerle hızlı, ekonomik ve hassas şekilde halihazır harita üretimi, mevcut halihazır haritayı güncelleme çalışmaları.
 • İstenilen formatta nokta bulutu, 3 boyutlu Sayısal Arazi Modeli (DTM), Sayısal Yüzey Modeli (DSM) gibi çıktı ürün alma ve bunları Autocad, 3dmax, civil3d gibi cad tabanlı yazılımlarda kullanabilme
 •  Arazi alımı zor olan sarp kayalık, uçurum gibi bölgelerde kaya ve arazi modellemesi yaparak tehlikeli yamaçları güvenli hale getirebilme
 • Boru hatları, kanal inşaatı çalışmalarında hızlı ekonomik ve hassas şeritvari arazi modeli oluşturularak kübaj hesapları yapabilme 
 • Kentsel dönüşüm projelerinde değer tespiti ve imar planı çalışmaları için mükemmel 3 boyutlu atlıklar oluşturabilme
 • Köy yerleşik alanı tespiti ve özellikle Kıyı kenar çizgisi tespitinde dolgu, mendirek yükseklik seviyelerini ayrıntılı şekilde modellendiği için kullanışlı bir yöntemdir.
 • Yapılan hizmet ve eserlerin 3 boyutlu modelini  oluşturularak tanıtım amaçlı internet sunumları ve bunların görsel efektlerle süslenerek model videosunu oluşturbilme imkanlarımız mevcuttur.
 • Soldaki Mut kalesi modelinin videosunu izlemek için buraya tıklayınız.
halihazır
maden
MADEN SAHALARI,
STOK ALANLARI,
KÜBAJ HESAPLARI
​​
 • Maden sahalarının 3 boyutlu modellenerek imalat, termin haritalarının oluşturulması. Şev analizlerinin yapılması (örnek video için tıklayınız) (YTK belgeli harita mühendisi, makine mühendisi ve maden mühendisimiz mevcuttur.)
 • Fabrika stok yığınlarının hassas, fotograf ve giydirilmiş model belgeli olarak kübaj hesaplarının yapılması. (referans: çimsa, soda aş.)
 • Orman izin alanları için haritalama çalışmaları (örnek video için tıklayınız)
 • Proje öncesi ve sonrasında çevreye verilen duyarlılığın tespiti ve ispatı için havadan video, fotograf ve modelleme çalışmaları. Referans Soda AŞ. Tuzlu Su İshalle Hattı (örnek video için tıklayınız)
3 BOYUTLU YAPI
MODELLEMESİ
 • Mimari tasarımlar için arazinin ve çevresindeki mevcut yapıların 3B modellenerek sayısal ortama aktarılması oluşacak yapının görüş alanı, güneşlenme gibi faktörlerle analizlerinin yapılması (örnek video için tıklayınız)
 • 3 boyutlu modelin üzerine açıklama butonları yerleştirerek yapının tanıtım amaçlı internette sunumu.(örnek çalışma için tıklayınız)
 • Mevcut arazi yapısı ağaç gibi detaylarla modellenip Autocad ortamına aktarılarak peyzaj düzenlemelerinde sağlıklı çalışabilme imkanı sunulması
 • Kontrol, BIM, belgelendirme ve arşivleme amaçları için periyodik olarak inşaatların 3 boyutlu modellenmesi (örnek video için tıklayınız)
 • Depo, Antrepo, fabrika proje inşaatı için 3 boyutlu arazi ve yüzey model üzerine mülkiyet sınırlarının CAD ortamına işlenerek verimli çalışma imkanı sunulması (örnek video için tıklayınız)
Yapı
arkeoloji
ARKEOLOJİ ve RESTERASYON ÇALIŞMALARI
​​
 • Resteraasyon çalışmaları için eserlerin ayrıntılı 3 boyutlu modellenmesi. 
 • Arkeolojik çalışmalar için ayrıntılı modelleme VR (sanal gerçeklik) modellerin oluşturulması
YOL PROJELERİ:
KENT İÇİ, RES ve GES PROJELERİ,  KARAYOLLARI
 
 • Yağmursuyu, kanalizasyon, bina subasman kotu gibi verilere klavuzluk etmek, şehir içi trafiğini düzenlemek, yol çizgi ve işaretlemesini sağlıklı yapabilmek amacı ile kent içi yol projelerinin hazırlanması
 • RES, GES gibi projeler için ulaşım projelerinin tasarlanması (örnek video için tıklayınız.)
 • Karayolları yol projeleri çalışmaları ve bunların 3 boyutlu sunum videolarının oluşturulması (örnek video için tıklayınız.)
yol proje
bottom of page