top of page

REFERANSLARIMIZ

Kamulaştırma Planı, Envanter, Adres araştırması İşleri
 
Karayolları Genel Müdürlüğü 3300 km 66 ad. 1992 - 2018
 
Elektrik Dağıtım Şirketleri 115 km 3 ad. 2004
BEDAŞ , TEDAŞ
 
 
Taşınmaz Değerleme İşleri

 

Karayolları Genel Müdürlüğü ve 12 ad. Bölge Müdürlüğüne 2011-2016 yılları arasında 1000 km 18 adet iş teslim edilmiştir.

Şeritvari Halihazır Harita

 

Karayolları Genel Müdürlüğü 300 km 13 adet iş 2004 - 2015

 

Kadastro İşleri

 

10 adet Kadastro Bölge Müdürlüğünde toplam 13 ad. işte 

285000 adet parselde tesis kadastrosu ve 22-a yenileme kadastrosu 2007-2018 yılları arasında bititilip teslim edilmiştir.

 

İzmir Ödemiş ilçesinde 12891 Ha alanda 2015 yılında 1 adet

ORKA Orman Kadastrosu işi tamamlanmıştır.

Yol Projeleri 

 

Osmaniye ili Bahçe ilçesi RES 22 km ZORLU ENERJİ GRUP 2015

 

Şehiriçi Cadde ve Sokak Projeleri 155 km 2003-2016

MEZİTLİ BELEDİYESİ

YENİŞEHİR BELEDİYESİ

AKDENİZ BELEDİYESİ

 

Tarsus Sahil Yolu Projesi 14 km İL ÖZEL İDARE 1997

​Halihazır Harita İşleri

 

İller Bankası Genel Müdürlüğü 52 654 Ha. 32 adet 1982-2018

 

Mersin Üniversitesi Kampüs Alanı 325 Ha. 1 adet 1994

​İmar Uygulaması

 

Belediyelere yapılan işler 146 Ha  1992 - 2009

Yenişehir, Akdeniz, Toroslar, Silifke

 

Arsa Ofisi Konya Halkapınar ilçesi  50 Ha 1992

​Mera Aplikasyonu

 

Tarım İl Müdürlüklerine 2001 - 2013 yılları arasında 5 adet 41143 Ha alanda Mera aplikasyon ve tescil işleri tamamlanıp teslim edilmiştir.

ÖZET

Kamulaştırma Planı Hazırlama İşleri     2000 km 35 adet

Kam. Taşınmaz Değerleme İşleri         1000 km 18 adet 

Halihazır Harita İşleri                         52 000 Ha 32 adet  

Şeritvari Halihazır Harita İşleri                300 km 13 adet

Kadastro 22-a ve Tesis Kad. İşleri   285000 ad.parsel  13 adet İş

ORKA Orman Kadastrosu İşi             12 891 Ha  1 adet İş

İmar Uygulaması İşleri                            196 Ha  8 adet

Mera Aplikasyonu İşleri                     41 143 Ha  5 adet

Yol Projeleri                                             200 km 18 adet

 

 

           

bottom of page